Fotos articles

  • Bar de cal Vidal
  • Portada catàleg exposició Antonio Lopez a la Fundació Sorigué
  • Imaatge de l'interior de la Fundació Sorigué
  • Racó de poesia. Invictus
  • Isabel Santalulària, autora de "El monstruo humano"
  • Botigues d'abans. Bar de cal Vidal
  • PERENNIFÒLIES. Núm. 79, desembre 1997. Els inicis d'internet.
  • Gent d'aquí. Elena Kritsova
  • PÀGINA DE LES ENTITATS. Club de Bitlles La Fuliola
  • EN PAPER. La Fulla núm 0